Disclaimer

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door de Stichting geschilleninstantie KAB. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en de Stichting geschilleninstantie KAB is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie. Hoewel er met zorg bepaald wordt naar welke sites wel of niet wordt verwezen, aanvaardt de Stichting geschilleninstantie KAB geen aansprakelijkheid voor gebroken links noch voor de inhoud van internetpagina's waarnaar verwezen wordt.

Privacy-statement

De Stichting geschilleninstantie KAB verwerkt, om haar werkzaamheden te kunnen verrichten, persoonsgegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt wat er wel en niet mag met deze gegevens. De Stichting geschilleninstantie gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Ook beveiligen wij deze gegevens, zodat anderen uw gegevens niet in kunnen zien. De Stichting geschilleninstantie mag uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan anderen in uitzonderlijke gevallen, welke geregeld is in wet-en regelgeving. Op het moment dat persoonsgegevens niet meer nodig zijn zal de Stichting geschilleninstantie KAB deze, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, bijvoorbeeld omtrent bewaartermijnen, vernietigen. Op de website van Stichting geschilleninstantie KAB worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP- adres van uw computer worden geregistreerd. Dit IP-adres kan worden gebruikt voor statische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van onze website. Wij behouden ons het recht voor deze Privacy statement aan te passen en te wijzigen. De Stichting geschilleninstantie KAB hoeft u niet te vertellen dat deze is gewijzigd.
000webhost logo